ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (κωδ. 16)

Άξονας Προτεραιότητας (09) - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

Τίτλος " Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία",
ΑΔΑ: ΩΝΖ87Λ7-ΥΧΚ

Τίτλος Προγράμματος για το ΚΔΗΦ του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ":
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

Στόχοι της Πράξης:
  1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
  2. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
  3. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων

Στα πλαίσια της Πράξης  «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482 από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και του Υποέργου: «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» που πρόκειται να υλοποιήσει όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 3926/18-4-2017 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, καταρτίστηκε ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων – επιλαχόντων ωφελουμένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Φορέας θα εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις δυνητικά ωφελουμένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στο εξής, θα ενημερώνουν με σειρά προτεραιότητας (βάση ημερομηνίας και αριθμό πρωτοκόλλου) τον Πίνακα Επιλαχόντων.  
Για να δείτε τον οριστικό πίνακα κάνετε κλικ στο εικονίδιο του pdf εδώ:

Υποκατηγορίες

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο