Άλλα προγράμματα

Η ομάδα των ΑμΕΑ αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό του Κοινωνικού Αποκλεισμού της. Αυτό το φαινόμενο λειτουργεί αμφίδρομα: από την πλευρά της κοινωνίας (έλλειψη αποδοχής τους λόγω κυρίως των παγιωμένων αντιλήψεών τους για τα άτομα με αναπηρίες), αλλά και από την πλευρά των ίδιων των ατόμων (έλλειψη επικοινωνίας και συνεύρεσης με το κοινωνικό σύνολο).

Έτσι λοιπόν, ένας από τους βασικούς στόχους του «ΑΡΓΩ» πέραν των παιδαγωγικών προγραμμάτων, είναι η υιοθέτηση ενεργειών που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων με την ένταξη, στην διαμόρφωση των καθημερινών του προγραμμάτων, μεθόδων και τεχνικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Οι μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων εντάσσονται μέσα σ’ ένα πλέγμα καθημερινών δυνατοτήτων που παρέχονται στους νέους του Κέντρου μας, προκειμένου ν’ αποκτήσουν την ικανότητα της επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους, όσο και μεταξύ των υπολοίπων μελών της κοινωνίας. Η επικοινωνία, η συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας και οι ομαδικές εργασίες εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του «ΑΡΓΩ», είναι οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και βοηθούν στη μεταβίβαση μηνυμάτων και πληροφοριών. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών με προσομοιώσεις καταστάσεων, βοηθά στο να αναδειχθούν τα διάφορα προβλήματα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, είτε αυτή έχει να κάνει με την απλή καθημερινότητα, είτε με τη συμπεριφορά και τις σχέσεις σε πραγματικά κοινωνικά περιβάλλοντα κ.λ.π.

Στόχοι είναι η τόνωση συμπεριφοράς, κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα, επικοινωνία, ωριμότητα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επιμονή, πρωτοβουλία, μη λεκτική επικοινωνία κ.ά.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσω της καθημερινής επαφής με την τοπική κοινότητα, επιδιώκεται η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων  των εκπαιδευομένων του Κέντρου μας και παράλληλα η ευαισθητοποίησή της.

Περισσότερα...

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης σε Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ), έχουν συσταθεί δύο 10μελείς ομάδες, οι οποίες προετοιμάζουν στην τραπεζαρία γεύμα για το σύνολο των εκπαιδευόμενων του Κέντρου Διημέρευσης.

Περισσότερα...

ΟΜΑΔΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Καθημερινά 8.30-9.30 το σύνολο των εκπαιδευόμενων του Κέντρου Διημέρευσης, σε μικρές ομάδες υπό την καθοδήγηση στελέχους μουσικού του Σωματείου. Σκοπός του προγράμματος είναι η μουσική εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η χαλάρωση των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Το καλοκαίρι οι εκπαιδευόμενοι του ΑΡΓΩ συμμετέχουν στα 15θήμερα κατασκηνωτικά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), είτε στα μεμονωμένα κατασκηνωτικά προγράμματα που διοργανώνει ο φορέας μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.

Περισσότερα...

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο