Άλλα προγράμματα

Η ομάδα των ΑμΕΑ αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό του Κοινωνικού Αποκλεισμού της. Αυτό το φαινόμενο λειτουργεί αμφίδρομα: από την πλευρά της κοινωνίας (έλλειψη αποδοχής τους λόγω κυρίως των παγιωμένων αντιλήψεών τους για τα άτομα με αναπηρίες), αλλά και από την πλευρά των ίδιων των ατόμων (έλλειψη επικοινωνίας και συνεύρεσης με το κοινωνικό σύνολο).

Έτσι λοιπόν, ένας από τους βασικούς στόχους του «ΑΡΓΩ» πέραν των παιδαγωγικών προγραμμάτων, είναι η υιοθέτηση ενεργειών που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων με την ένταξη, στην διαμόρφωση των καθημερινών του προγραμμάτων, μεθόδων και τεχνικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Οι μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων εντάσσονται μέσα σ’ ένα πλέγμα καθημερινών δυνατοτήτων που παρέχονται στους νέους του Κέντρου μας, προκειμένου ν’ αποκτήσουν την ικανότητα της επικοινωνίας τόσο μεταξύ τους, όσο και μεταξύ των υπολοίπων μελών της κοινωνίας. Η επικοινωνία, η συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας και οι ομαδικές εργασίες εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του «ΑΡΓΩ», είναι οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και βοηθούν στη μεταβίβαση μηνυμάτων και πληροφοριών. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών με προσομοιώσεις καταστάσεων, βοηθά στο να αναδειχθούν τα διάφορα προβλήματα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, είτε αυτή έχει να κάνει με την απλή καθημερινότητα, είτε με τη συμπεριφορά και τις σχέσεις σε πραγματικά κοινωνικά περιβάλλοντα κ.λ.π.

Στόχοι είναι η τόνωση συμπεριφοράς, κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα, επικοινωνία, ωριμότητα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επιμονή, πρωτοβουλία, μη λεκτική επικοινωνία κ.ά.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο