ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", σύμφωνα με το άρθρο 43 του Καταστατικού και την υπ΄αριθμ. 562 από 07/11/2023 απόφαση του Δ.Σ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 21η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30, στην έδρα του Σωματείου, Κ. Μαυρομιχάλη 23 & Σαλαμίνος στον Πειραιά, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης "Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού του Σωματείου".
Η παρουσία των μελών κρίνεται απαραίτητη, καθόσον για την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 50% συν ένας εκ των ταμειακώς ενήμερων μελών του Σωματείου μας. 

                          Η Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
                          Σ. Στρακόσα                                                               Ν. Σκανδάλης

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο