Τίτλος Εμφανίσεις
Cristmas Factory 130
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5988
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1432
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1869
4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6109
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων 1492
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Οριστικός Πίνακας Αιτούντων 1461
Ενδιάμεση Έκθεση Διεπιστημονικής Ομάδας - Μάρτιος 2019 2023
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1453
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 673
5η Πρόσκληση - Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 600
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 529
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 489
2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 231
Απόφαση Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων 218
7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 447
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 447
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων 7ης Πρόσκλησης 179
Μετάθεση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων 174
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 182
Γενικές Πληροφορίες 1726

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο