ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (κωδ. 16)

Άξονας Προτεραιότητας (09) - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

Τίτλος " Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία",
ΑΔΑ: ΩΝΖ87Λ7-ΥΧΚ

Τίτλος Προγράμματος για το ΚΔΗΦ του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ":
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

Στόχοι της Πράξης:
  1. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών
  2. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
  3. Η καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Νέες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Η διοίκηση του Σωματείου γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες για στέγαση και υποστηριζόμενη διαβίωση των παιδιών μας με ειδικές ανάγκες, ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των γονέων και προχωρά στην κατασκευή δύο (2) σύγχρονων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης των 9 ατόμων η κάθε μία, συνολικού κόστους 900 χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).

Η προσπάθεια ξεκίνησε με τη δωρεά προς το Σωματείο μας του αείμνηστου φίλου μας πλοιάρχου Ιωάννη Κατσίκη, του ποσού των 250 χιλιάδων ευρώ, που σήμανε και την έναρξη των δικών μας ενεργειών. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής της αναδόχου εταιρίας που θα κατασκευάσει τις Στέγες … και συνεχίζουμε.

Το Σωματείο «Η ΑΡΓΩ» από το 1985 έως σήμερα, ανταποκρινόμενο πάντα στις ανάγκες του ατόμου με αναπηρία και της οικογένειάς του, μεγαλώνει διαρκώς και θα συνεχίσει να το κάνει όσο οι ανάγκες παραμένουν.
Σε αυτήν την πορεία βρήκαμε συνοδοιπόρους και πραγματικούς φίλους που στήριξαν πρόθυμα την κάθε μας προσπάθεια. Σήμερα απευθύνουμε εκ νέου πρόσκληση, καλώντας όλους τους ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας να συμβάλλουν στην επίτευξη του νέου μας στόχου με τον τρόπο που ο καθένας επιθυμεί.

Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Για περισσότερες πληροφορίες 210 4200434, 210 4208879, 210 4208879.

Τραπεζικός Λογαριασμός (IBAN) για δωρεές:
GR0801101770000017748003625
SWIFT CODE(BIC) ETH NGRAA
Δικαιούχος: Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ"

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο