Γ ΚΠΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑμεΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"

Δράση: "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων, Άτομα με Αναπηρία"

  Το ΕΚΚΕΕ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», υλοποίησε τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΑμεΑ, κατά την περίοδο Απρίλιος 2007 - Δεκέμβριος 2008, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006», Δράση «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & του ΕΚΤ.

 eye


Περισσότερα...

Συνοδευτικές- υποστηρικτικές υπηρεσίες

Συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΓΕΝΙΚΑ

Στόχος της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων  Επαγγελματιών).

Περισσότερα...

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο