Β΄ΚΠΣ

Προγράμματα κατάρτισης που έχουν υλοποιηθεί:

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ HORIZON - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ":

Καταρτίστηκαν επτά (7) νέοι και νέες, ηλικίας 18-28 ετών στην εργασία εντός του Προστατευμένου Παραγωγικού Ξυλουργικού Εργαστηρίου  που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Φορέα.

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
Καταρτίστηκαν δεκαέξι (16) νέοι και νέες, ηλικίας 18-42 ετών, στην Κατασκευή και Παραγωγή Απλών Μουσικών Οργάνων, στα Εργαστήρια Τα Οργανάκια και Μαγικός Αυλός


Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο