ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)

Το Σωματείο "Η ΑΡΓΩ", υλοποίησε πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού του, στα πλαίσια της
Πράξης: "Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων που απασχολούν 20 - 49 Άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης, Πρόσκληση Γ' "
Έναρξη: Νοέμβριος 2012, Λήξη: Μάρτιος 2013.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013"
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)
www.eiead.gr

Πρόγραμμα 1:
τίτλος, "Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Εκπαιδευτικά εργαλεία", 300 ώρες (Θεωρία 180, πρακτική 120)
Για 20 εργαζόμενους του Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στον Πειραιά.

Πρόγραμμα 2: τίτλος, "Νοσηλευτική Φροντίδα Οικοτρόφων", 300 ώρες (Θεωρία 180, πρακτική 120)
Για 15 εργαζομένους του Οικοτροφείου στα Καλύβια Αττικής.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο