Νεολαία 2001

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ 2001:

Συμμετέχοντες Φορείς:
  • Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η Αργώ"
  • Falun FUB ( Σουηδία)
  • Κinderminster ( Αγγλία )
  • Haus der Lebenshilfe ( Γερμανία )
Σκοπός:
Η πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των Νέων και των Επαγγελματιών και η γνωριμία με τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα της Χίου. Διερεύνηση δυνατοτήτων για απασχόληση σε Εκσυγχρονισμένες Βιοτεχνικές Μονάδες Παραγωγής Παραδοσιακών Προϊόντων.

Νεολαία 2005

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ 2005:

Τίτλος Σχεδίου :

«Άρση των Κοινωνικών Διακρίσεων μέσω του Αθλητισμού και του Πολιτισμού»
Συμμετέχοντες Φορείς:

  • The College of the Home Mission Society of the Church of Finland (Φινλανδία)
  • ADS Pallavolo Sarzanese (Ιταλία)
  • Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού (Κύπρος)
  • Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές «Η ΑΡΓΩ»
36 νέοι και νέες με και χωρίς νοητική υστέρηση, βρέθηκαν μαζί για μία εβδομάδα (15-20 Απριλίου 2005) με σκοπό να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν, να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και να μεταδώσουν στοιχεία του πολιτισμού του κράτους από το οποίο προέρχονται. Πραγματοποιήθηκε μία σειρά από αθλητικοπολιτιστικές δραστηριότητες στην περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

Περισσότερα...

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο