Νεολαία 2001

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ 2001:

Συμμετέχοντες Φορείς:
  • Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η Αργώ"
  • Falun FUB ( Σουηδία)
  • Κinderminster ( Αγγλία )
  • Haus der Lebenshilfe ( Γερμανία )
Σκοπός:
Η πολιτισμική επικοινωνία μεταξύ των Νέων και των Επαγγελματιών και η γνωριμία με τα Παραδοσιακά Επαγγέλματα της Χίου. Διερεύνηση δυνατοτήτων για απασχόληση σε Εκσυγχρονισμένες Βιοτεχνικές Μονάδες Παραγωγής Παραδοσιακών Προϊόντων.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο