ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)


logo_llp

GRUNDTVIG
 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

Δανός λόγιος, κληρικός, ποιητής, ιστορικός και εκπαιδευτικός, ιδρυτής λαϊκών σχολείων και υποστηρικτής της δια βίου μάθησης για όλους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

     Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερα...

Grundtvig 2004-2005

Σωκράτης / Grundtvig 2, Εκπαιδευτικές Συμπράξεις 
Περίοδος Υλοποίησης Αύγουστος 2004 - Ιούλιος 2005
Τίτλος: "Creative Cultural Integration"
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 11.660 ευρώ.
Αριθμ. Σύμβασης: 04-GRC01-S2G01-00086-1

Περισσότερα...

Grundtvig 2005-2006


Σωκράτης / Grundtvig 2, Εκπαιδευτικές Συμπράξεις 
Περίοδος Υλοποίησης Αύγουστος 2005 - Ιούλιος 2006 (Ανανέωση)
Τίτλος: "Creative Cultural Integration"
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 9.670,00 €.
Αριθμ. Σύμβασης: 05-GRC01-S2G01-00018-2

Περισσότερα...

Grundtvig 2008-2010

 
Grundtvig 2008-2010

Περίοδος Υλοποίησης: Αύγουστος 2008 - Ιούλιος 2010.
Τίτλος: "Empowering learners with special needs - methods and intercultural activities"
Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ύψος χρηματοδότησης 16.000 ευρώ.
Αριθμ. Σύμβασης: 2008-1-FI1-GRU06-00109 3

Περισσότερα...

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο