Εκπαίδευση και Αγωγή

Δύο όροι που μοιάζουν ταυτόσημοι όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες, εξίσου σημαντικές για την εξέλιξη και τη λειτουργία του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Εκπαίδευση ώστε το άτομο να μπορέσει να κατανοήσει το περιβάλλον, να παρέμβει σε αυτό, να το προσαρμόσει στις ανάγκες του.

Αγωγή, το «ηθικό οπλοστάσιο» που θα εφοδιάσει τον άνθρωπο με όλες αυτές τις αξίες, τις συνήθειες, τη στάση ζωής και εν τέλει την προσωπικότητα η οποία καθορίζει και τις σχέσεις με τους άλλους.

Πρόκειται για διαδικασίες δύσκολες, συνεχείς, που γίνονται δυσκολότερες όταν απευθύνονται σε μία «διαφορετική» ομάδα ανθρώπων.

Η εκπαίδευση και η αγωγή των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στηρίζετε κυρίως στις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων ανθρώπων με ψυχικά αποθέματα και πολύ αγάπη για το άτομο. Το ζητούμενο είναι η κοινωνικοποίηση και η κοινωνική αποδοχή & ενσωμάτωση, δηλαδή η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η κοινότητα και η συναναστροφή με τα μέλη της.

Τμήμα 1

Στο τμήμα σήμερα παρακολουθούν άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω με διαγνώσεις νοητικής υστέρησης, τύφλωσης, σύνδρομο RETT, αυτισμό, σπαστική τετραπληγία, κλπ. Σε αρκετές των περιπτώσεων μπορεί να συνυπάρχει αισθητηριακή ή νοητική με κινητική διαταραχή .

Στόχοι του τμήματος είναι καταρχήν, η φροντίδα του ατόμου καθώς και η εκπαίδευση για την βελτίωση των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης (ένδυση, ατομική υγιεινή, σίτιση), και κοινωνικοποίησης .
 

Περισσότερα...

Τμήμα 2

Το τμήμα σήμερα αποτελείται από 8 εκπαιδευόμενους, ενήλικες και δύο εκπαιδευτές (1 ψυχολόγο και 1 εργοθεραπεύτρια).
Κύριος στόχος του τμήματος είναι η εκπαίδευση των ωφελουμένων, η κοινωνικοποίηση αλλά και η ψυχαγωγία τους. Μέσα από το ημερήσιο καθημερινό πρόγραμμα οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτησης και στην ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων αναλόγως των ικανοτήτων του καθενός ξεχωριστά.
 
Συμμετέχουν σε δραστηριότητες τόσο εντός του πλαισίου αλλά και σε εξωσχολικές δραστηριότητες με κύριο στόχο την ομαλή ενσωμάτωση και ένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και φυσικά την ψυχαγωγία τους. Όλες οι δράσεις του τμήματος εκπονούνται με άξονα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.
 

paidagogiko.2

Τμήμα 3

Το τμήμα αποτελείται από νέους και νέες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση.

Το πρόγραμμα του τμήματος είναι δομημένο στους άξονες:
  • Αυτοεξυπυρέτηση
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Κοινωνικοποίηση.
  • Εφαρμογή της δομημένης εκπαίδευσης.
 
Παράλληλα εφαρμόζονται προγράμματα για την βελτίωση των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) (αυτοεξυπηρέτηση, ατομική υγιεινή, τακτοποίηση προσωπικού χώρου κλπ), πρόγραμμα μουσικής και προσαρμοσμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (περπάτημα, boccia, bowling)
 
Βασική επιδίωξή μας είναι η επαφή των νέων με τον κοινωνικό περίγυρο για λόγους κοινωνικοποίησης και κοινωνικής αποδοχής, μέσα από εξωτερικά προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

 

 

 

Τμήμα 4

Το τμήμα απαρτίζεται από ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ηλικίας 15-30.
Δεδομένου ότι τα μέλη του τμήματος δεν έχουν ικανότητα λόγου χρησιμοποιούνται οι αρχές της Δομημένης Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από εικόνες που ορίζουν το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες των ενηλίκων για να γνωρίζουν τι προηγείται και τι ακολουθεί. Η ακολουθία αυτή των ενεργειών παρέχει αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στους εκπαιδευόμενους. Επιπρόσθετα εργαζόμαστε για την βελτίωση της αυτοεξυπήρετησης καθώς και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης με συχνά εξωτερικά προγράμματα.
 

Περισσότερα...

Τμήμα 5

 Το τμήμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 20 και άνω. Οι εκπαιδευόμενοι εμφανίζουν σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση με συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές. Οι στόχοι του τμήματος προσανατολίζονται στον γνωστικό, συναισθηματικό τομέα και στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης.

Πιο συγκεκριμένα, στον γνωστικό τομέα επιδιώκεται η έναρξη και η διατήρηση συνομιλίας με συνοχή μεταξύ των μαθητών και η βελτίωση των μαθησιακών τους δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή). Ως προς τον συναισθηματικό τομέα, επιζητείται η ενίσχυση των θετικών εκφράσεων-συμπεριφορών και η οριοθέτηση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για το οικείο περιβάλλον του. Τέλος, στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης κύριο μέλημα είναι η προσωπική υγιεινή (πλύσιμο  δοντιών- χεριών) και η οργάνωση τάξης- προετοιμασία μεσημεριανού φαγητού.
  
Για τη επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιούνται και περαιτέρω δραστηριότητες, όπως εξωτερικά προγράμματα: περίπατος, αγορά ειδών από σούπερ μάρκετ, καφετέρια-παιδική χαρά, εκπαιδευτικά προγράμματα: μουσεία, κηπουρική και αθλητικά προγράμματα: κολύμβηση, ποδηλασία, μπάσκετ κ.λ.π. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τάξης διενεργούνται δραστηριότητες μουσικοκινητικής και κατασκευών με επίκεντρο την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, τον εμπλουτισμό της καθημερινότητας και της τόνωσης του ενδιαφέροντος.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο