Τμήμα 1

Στο τμήμα σήμερα παρακολουθούν άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω με διαγνώσεις νοητικής υστέρησης, τύφλωσης, σύνδρομο RETT, αυτισμό, σπαστική τετραπληγία, κλπ. Σε αρκετές των περιπτώσεων μπορεί να συνυπάρχει αισθητηριακή ή νοητική με κινητική διαταραχή .

Στόχοι του τμήματος είναι καταρχήν, η φροντίδα του ατόμου καθώς και η εκπαίδευση για την βελτίωση των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης (ένδυση, ατομική υγιεινή, σίτιση), και κοινωνικοποίησης .
 
 

Μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του τμήματος πραγματοποιούνται εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης και αναψυχής.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο