Τμήμα 2

Το τμήμα σήμερα αποτελείται από 8 εκπαιδευόμενους, ενήλικες και δύο εκπαιδευτές (1 ψυχολόγο και 1 εργοθεραπεύτρια).
Κύριος στόχος του τμήματος είναι η εκπαίδευση των ωφελουμένων, η κοινωνικοποίηση αλλά και η ψυχαγωγία τους. Μέσα από το ημερήσιο καθημερινό πρόγραμμα οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτησης και στην ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων αναλόγως των ικανοτήτων του καθενός ξεχωριστά.
 
Συμμετέχουν σε δραστηριότητες τόσο εντός του πλαισίου αλλά και σε εξωσχολικές δραστηριότητες με κύριο στόχο την ομαλή ενσωμάτωση και ένταξη τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και φυσικά την ψυχαγωγία τους. Όλες οι δράσεις του τμήματος εκπονούνται με άξονα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.
 

paidagogiko.2

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο