Τμήμα 3

Το τμήμα αποτελείται από νέους και νέες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση.

Το πρόγραμμα του τμήματος είναι δομημένο στους άξονες:
  • Αυτοεξυπυρέτηση
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Κοινωνικοποίηση.
  • Εφαρμογή της δομημένης εκπαίδευσης.
 
Παράλληλα εφαρμόζονται προγράμματα για την βελτίωση των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) (αυτοεξυπηρέτηση, ατομική υγιεινή, τακτοποίηση προσωπικού χώρου κλπ), πρόγραμμα μουσικής και προσαρμοσμένων αθλητικών δραστηριοτήτων (περπάτημα, boccia, bowling)
 
Βασική επιδίωξή μας είναι η επαφή των νέων με τον κοινωνικό περίγυρο για λόγους κοινωνικοποίησης και κοινωνικής αποδοχής, μέσα από εξωτερικά προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

 

 

 

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο