Τμήμα 4

Το τμήμα απαρτίζεται από ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ηλικίας 15-30.
Δεδομένου ότι τα μέλη του τμήματος δεν έχουν ικανότητα λόγου χρησιμοποιούνται οι αρχές της Δομημένης Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από εικόνες που ορίζουν το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες των ενηλίκων για να γνωρίζουν τι προηγείται και τι ακολουθεί. Η ακολουθία αυτή των ενεργειών παρέχει αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας στους εκπαιδευόμενους. Επιπρόσθετα εργαζόμαστε για την βελτίωση της αυτοεξυπήρετησης καθώς και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης με συχνά εξωτερικά προγράμματα.
 
 Με εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε εκπαιδευόμενο στοχεύουμε στη βελτίωση των γνωστικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καθημερινής ζωής (προσωπική υγιεινή – σίτιση κ.τ.λ.), όπως επίσης και σε ομαδικό επίπεδο προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αλληλεπίδραση των μελών και την γνωριμία τους με την υπόλοιπη κοινότητα με περιπάτους κοντά στο Πλαίσιο.

 

 

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο