Τμήμα 5

 Το τμήμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 20 και άνω. Οι εκπαιδευόμενοι εμφανίζουν σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση με συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές. Οι στόχοι του τμήματος προσανατολίζονται στον γνωστικό, συναισθηματικό τομέα και στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης.

Πιο συγκεκριμένα, στον γνωστικό τομέα επιδιώκεται η έναρξη και η διατήρηση συνομιλίας με συνοχή μεταξύ των μαθητών και η βελτίωση των μαθησιακών τους δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή). Ως προς τον συναισθηματικό τομέα, επιζητείται η ενίσχυση των θετικών εκφράσεων-συμπεριφορών και η οριοθέτηση των μη λειτουργικών συμπεριφορών, τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για το οικείο περιβάλλον του. Τέλος, στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης κύριο μέλημα είναι η προσωπική υγιεινή (πλύσιμο  δοντιών- χεριών) και η οργάνωση τάξης- προετοιμασία μεσημεριανού φαγητού.
  
Για τη επίτευξη των παραπάνω στόχων πραγματοποιούνται και περαιτέρω δραστηριότητες, όπως εξωτερικά προγράμματα: περίπατος, αγορά ειδών από σούπερ μάρκετ, καφετέρια-παιδική χαρά, εκπαιδευτικά προγράμματα: μουσεία, κηπουρική και αθλητικά προγράμματα: κολύμβηση, ποδηλασία, μπάσκετ κ.λ.π. Παράλληλα, στο πλαίσιο της τάξης διενεργούνται δραστηριότητες μουσικοκινητικής και κατασκευών με επίκεντρο την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, τον εμπλουτισμό της καθημερινότητας και της τόνωσης του ενδιαφέροντος.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο