ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)


logo_llp

GRUNDTVIG
 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

Δανός λόγιος, κληρικός, ποιητής, ιστορικός και εκπαιδευτικός, ιδρυτής λαϊκών σχολείων και υποστηρικτής της δια βίου μάθησης για όλους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ

     Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το Πρόγραμμα Grundtvig απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα / οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων (ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση), καθώς και στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ειδικότεροι λειτουργικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η ποιοτική και ποσοτική αύξηση της διακρατικής ευρωπαϊκής κινητικότητας εκπαιδευτών και ενηλίκων εκπαιδευομένων
  • Η βελτίωση και διεύρυνση της ποιοτικής ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Η υποστήριξη των ενηλίκων που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και εκείνων που στερούνται βασικής εκπαίδευσης, ώστε να τους δοθούν ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε εναλλακτικές μορφές δια βίου μάθησης
  • Η δημιουργία, μεταφορά και διάδοση καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών
  • Η υποστήριξη της ανάπτυξης νέων παιδαγωγικών μεθόδων και υπηρεσιών δια βίου μάθησης μέσω των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Η βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και των τρόπων διαχείρισης των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων

       Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα,  Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.

         Το Πρόγραμμα Grundtvig περιλαμβάνει α) κεντρικές δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διαχείριση των εγκεκριμένων σχεδίων  γίνεται από την Education, Audiovisual & Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β) αποκεντρωμένες δράσεις, για τις οποίες η επιλογή των αιτήσεων και η διοικητική και οικονομική διαχείριση γίνεται από τις αρμόδιες Εθνικές Μονάδες Συντονισμού κάθε χώρας.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ GRUNDTVIG:

• ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Multilateral Projects)

• ΔΙΚΤΥΑ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Networks)

• ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Accompanying Measures)

Περισσότερες πληροφορίες:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency:  

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣΔΡΑΣΕΙΣ GRUNDTVIG

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ GRUNDTVIG (GRUNDTVIG Learning Partnerships)

  • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΔΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ιn-service training grants for Adult Education Staff)

  • ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Visits and Exchanges for Adult Education Staff)

  • ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ GRUNDTVIG (Grundtvig Assistanships)

  • ΣΧΕΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ GRUNDTVIG ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (Senior Volunteering projects)

  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG (Grundtvig Preparatory Visits)

  • Εργαστήρια GRUNDTVIG (Grundtvig Workshops)

 Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρή 1, Αθήνα, ΤΚ 11742

Τηλ 210 3726300, φαξ 210 3221863 www.iky.gr

 

Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο