Βάδην

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ, για τους ωφελούμενους με τις μεγαλύτερες δυσκολίες στη συνεργασία και στην εκτέλεση εντολών.

 Σε μικρές ομάδες με τη συνοδεία καθηγητή φυσικής αγωγής σε κοντινές τοποθεσίες που επιτρέπουν το περπάτημα με ασφάλεια. Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο