Γ ΚΠΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑμεΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"

Δράση: "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων, Άτομα με Αναπηρία"

  Το ΕΚΚΕΕ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», υλοποίησε τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΑμεΑ, κατά την περίοδο Απρίλιος 2007 - Δεκέμβριος 2008, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006», Δράση «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & του ΕΚΤ.

 eyeΠρόγραμμα 1:
«Ξυλουργείο»

Για δέκα νέους άνεργους με Νοητική Υστέρηση.

Διάρκεια προγράμματος 500 ώρες

       

Πρόγραμμα 2: «Προώθηση στο χώρο των Τουριστικών Επιχειρήσεων»
Για δεκαπέντε νέους και νέες άνεργους ΑμεΑ.

Διάρκεια προγράμματος 500 ώρες

 

                

Πρόγραμμα 3: «Πλυντήρια Αυτοκινήτων»
Για δεκαπέντε νέους άνεργους με Νοητική Υστέρηση.

Διάρκεια προγράμματος 400 ώρες

       

Πρόγραμμα 4: «Παροχή Υπηρεσιών Βοήθεια στο Σπίτι σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας»

Για δεκαπέντε νέους και νέες άνεργους ΑμεΑ.

Διάρκεια προγράμματος 400 ώρες.

 Όλα τα προγράμματα αποτελούνταν από την προκατάρτιση, την κατάρτιση, την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) για την προετοιμασία του ατόμου στην ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο