Συνοδευτικές- υποστηρικτικές υπηρεσίες - 2

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν δράσεις που έχουν άμεση σχέση με:

 • την παρέμβαση του φορέα συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων,
 • την ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς, κ.λ.π.,
 • την ενεργοποίηση εθελοντών,
 • την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα,
 • τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων,
 • τη συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού,
 • την αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου,
 • τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ,
 • τη συνεργασία με τοπικούς φορείς,
 • τη συμμετοχή των φορέων σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

 

Επίσης, δράσεις που σχετίζονται με :

 • την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύουν καλές πρακτικές των Σχεδίων Δράσης.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

Ωφελούμενοι των ενεργειών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, είναι άνεργοι που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

 • άτομα με αναπηρίες,
 • άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων,
 • παλιννοστούντες,
 • πρόσφυγες,
 • μετανάστες,
 • φυλακισμένοι,
 • αποφυλακισμένοι,
 • ανήλικοι παραβάτες,
 • ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι-Πομάκοι),
 • ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό,
 • μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών,
 • λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας,
 • πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης,
 • οροθετικοί,
 • λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο