Συνοδευτικές- υποστηρικτικές υπηρεσίες - 3

 

Έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω Προγράμματα Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών:

Σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιοχής:

ΚΕΚ Εταιρεία Έρευνας & Επικοινωνίας
ΚΕΚ Άποψη

  • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Μειονεξίες, με αντικείμενο κατάρτισης την ΕΝΤΥΠΗ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ.
  • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με αντικείμενο κατάρτισης την ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ.
  • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με αντικείμενο κατάρτισης την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ.
  • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ σε Άτομα με Κινητικές Αναπηρίες, με αντικείμενο κατάρτισης τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ.

    Αυτόνομα
  • ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 40 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ  ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, χρόνος υλοποίησης , Μάιος 1003 - Ιούνιος 2004.
    Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΚΤ. Στόχος του , η προετοιμασία , η ενίσχυση και η κινητοποίηση του ατόμου με Νοητική Υστέρηση προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της εργασίας της αποκατάστασης.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο