Νέα "κανονικότητα"

Με τη νέα "κανονικότητα" τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και στον κήπο !!! μάθημα μουσικής από τον μουσικό του Κέντρου κο Μαυρογιάννη Νικήτα.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο