Μπάσκετ

Η θετική επίδραση της καλαθοσφαίρισης στη φυσική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η καλαθοσφαίριση είναι μια φυσική ενασχόληση, που παρέχει στο παιδί πολλές εμπειρίες και ευκαιρίες αυτογνωσίας μέσα σε ατομικές και ομαδικές αγωνιστικές καταστάσεις

 
 
Στην καλαθοσφαίριση, οι εκπαιδευόμενοι του «ΑΡΓΩ» έχουν τις ευκαιρίες να συνυπάρξουν, να συναγωνιστούν και να συνεργαστούν μέσα σ’ ενα περιβάλλον που αυξομειώνεται η ένταση και ο ρυθμός της άσκησης και εναλλάσσεται η νίκη με την ήττα  Δοκιμάζεται η ψυχική και σωματική τους δύναμη, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών που πηγάζουν από την ηλικία και από τον βαθμό αναπηρίας του κάθε εκπαιδευόμενου και ψυχαγωγούνται μέσα από την άσκηση και το παιχνίδι.

 

basket (3)

basket

basket (4)

basket (2)

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο