ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης σε Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ), έχουν συσταθεί δύο 10μελείς ομάδες, οι οποίες προετοιμάζουν στην τραπεζαρία γεύμα για το σύνολο των εκπαιδευόμενων του Κέντρου Διημέρευσης. Για να συμβεί αυτό, προηγείται η επιλογή του είδους του γεύματος, η κατάρτιση καταλόγου αναλώσιμων υλικών, η προμήθεια των υλικών από κοντινό Super Market για να καταλήξουμε στην παρασκευή του γεύματος όπου κάθε μαθητής συμμετέχει σε κάποιο από τα στάδια της παραγωγής, ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Παρασκευή υπό την εποπτεία δύο εκπαιδευτικών.Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο