ΟΜΑΔΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Καθημερινά 8.30-9.30 το σύνολο των εκπαιδευόμενων του Κέντρου Διημέρευσης, σε μικρές ομάδες υπό την καθοδήγηση στελέχους μουσικού του Σωματείου. Σκοπός του προγράμματος είναι η μουσική εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η χαλάρωση των εκπαιδευόμενων.

 Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο