Μάθημα πιάνου

Μάθημα πιάνου για τον Σάσα.

Ο Σάσα παρακολουθεί, για δεύτερη χρονιά, το απογευματινό πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ" που υλοποιείται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο