Χειροτεχνίες

Ο καθένας ονειρεύεται το δικό του χειμωνιάτικο τοπίο (κατασκευή)

Τα παιδιά του Απογευματινού προγράμματος στα πλαίσια του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»


Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο