Μαθαίνω να μαγειρεύω

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται είναι και η ώρα της ζαχαροπλαστικής, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα υλικά διατροφής, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα σκεύη και ευχαριστιούνται με το τελικό αποτέλεσμα. Για αυτή τη φορά το πρόγραμμα είχε τρουφάκια, οι μαθητές αφού συμμετείχαν στην παρασκευή τους, στο τέλος τα γεύτηκαν!!


Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο απογευματινό πρόγραμμα Διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο