Δράσεις κοινωνικοποίησης

Βόλτα στο Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.
Στα πλαίσια των δράσεων κοινωνικοποίησης των παιδιών του απογευματινού προγράμματος που υλοποιείται με χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο