Οι Παραμυθάδες του Εθνικού Θεάτρου

Οι παραμυθάδες του Εθνικού Θεάτρου για μια ακόμη φορά κοντά μας, αυτή τη φορά για τα παιδιά του απογευματινού προγράμματος. Γελάσαμε με τα αστεία τους, μάθαμε μέσα από την ιστορία τους και είμαστε πάντα χαρούμενοι όταν μας επισκέπτονται.

Πράξη με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»


Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο