25η Μαρτίου με εικόνες

Εκπαιδευτική ενότητα ενόψει της Εθνικής γιορτής για τα παιδιά του πρωινού και του απογευματινού προγράμματος στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

https://ekpaideushdixwsoria.com/2019/03/18/η-25η-μαρτιου-μεσω-μιασ-κοινωνικησ-ιστορ/?fbclid=IwAR2Ob6dvlQ_qj0AHWLkVx96D_AX01Hhl4bGDgE3jNpyJwszcES0EknQK4i0

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο