Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Σ. Νιάρχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών - πολιτιστικών δραστηριοτήτων του απογευματινού προγράμματος, επισκεφθήκαμε
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου, διοργανώνει την πρώτη έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά σε δημόσια γλυπτά του καλλιτέχνη.

Κατόπιν, γίναμε κι εμείς γλύπτες !!!

Πράξη με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»


Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο