Χρήση ΜΜΜ

Κοινωνικές Δεξιότητες - Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και μετά βολτίτσα στο Μοναστηράκι. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου γιατί η εκπαίδευση πρέπει να είναι διασκεδαστική.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο