Αναστολή Λειτουργίας

Στις 11 Μαρτίου 2020, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ", αναστέλλει την λειτουργία του λόγω της πανδημίας και σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 ΑΔΑ:6ΜΔ346ΜΤΛΚ-29Ο "μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού Covid 19"

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο