ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΕΧΝΗ

«Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη». Χρησιμοποιώντας την τέχνη ως μέσο εξέλιξης της κριτικής σκέψης. Παρατηρώντας έργα τέχνης, διατυπώνουμε τις απόψεις μας και συζητάμε για τα συναισθήματα που μας προκαλούν.

"Απογευματινό πρόγραμμα Διημέρευσης" στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο