28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου και το παραμύθι του Φιλίππου Μανδηλαρά «Το έπος του 40» κάναμε μια όμορφη συζήτηση για όλο αυτόν τον αγώνα που έκαναν στρατιώτες για να είμαστε όλοι εμείς ελεύθεροι. τα παιδιά εξέφρασαν το πως αισθάνονται για τους στρατιώτες που πολέμησαν κ στο τέλος ζωγράφισαν τον πόλεμο και την Ειρήνη.
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Πράξη με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο