ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", δικαιούχος της Πράξης με τίτλο "Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους" 
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Ενημερώνει τους δυνητικά ωφελούμενους ότι στα πλαίσια της 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης, παρατείνεται έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, ώρα 15:00.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο