Μετάθεση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους της 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στην Πράξη με τίτλο: 

«Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», ότι

ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελούμενων, θα αναρτηθεί την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο