Δωρεά της εταιρίας Polembros

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία Polembros Shipping Limited για τη 2η (τα τελευταία δύο χρόνια) δωρεά ύψους 5.000 ευρώ με σκοπό τη δημιουργία πινάκων ζωγραφικής από το Ξυλουργικό Εργαστήριο του Κέντρου Διημέρευσης του Σωματείου μας οι οποίοι θα κοσμήσουν 3 νεότευκτα πλοία της Εταιρίας. (το Prudent Warrior, το Reliable Warrior και το Dilos Warrior)

Ευχόμαστε ήρεμες θάλασσες.
   

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο