Μια νέα και ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα

Εκπαιδευτικοί, συνεργάτες του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ", δημιούργησαν μια νέα ιστοσελίδα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Η ιστοσελίδα "Εκπαίδευση δίχως Όρια" έχει σκοπό την προώθηση δημιουργικών προτάσεων σε εκπαιδευτικούς οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ανεξαρτήτου Ηλικίας. Σαφέστατα θα δημοσιεύονται ιδέες-προτάσεις οι οποίες δύναται να εφαρμοστούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με στόχο τα παιδιά να μάθουν ανακαλύπτοντας. Eνδιαφέροντα άρθρα θα αναρτώνται από ειδικούς και για γονείς.

http://ekpaideushdixwsoria.com/

Facebook : @ekpaideushdixwsoria

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο