Σπάσε τ' αβγά

Μία ευχάριστη πασχαλινή δραστηριότητα από το τμήμα 5 για την εκμάθηση των χρωμάτων και την εξάσκηση του οπτικοκινητικού συντονισμού!

https://ekpaideushdixwsoria.com/2019/04/15/σπασε-τα-αυγα/?fbclid=IwAR2AkdLDCVwKooJ0BY96SxxahEFQT_yjZI_JBUO7FA7RqGpmtD5TBU3x_9o

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο