ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του Σωματείου "Η ΑΡΓΩ", με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις / αποφάσεις περί αναστολής λειτουργίας του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών στη χώρα για τις επόμενες 14 ημέρες στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, διαβλέποντας την εύλογη και ορατή πιθανότητα συμπερίληψης σε αντίστοιχη απόφαση των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) – Ν.Π.Ι.Δ., αναμένει επίσημη και σαφή ανακοίνωση των αρμόδιων Φορέων αναφορικά με τη λειτουργία ή όχι των ΚΔΗΦ.
Στο μεταξύ, λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να διακόψουμε τη λειτουργία του πρωινού και του απογευματινού προγράμματος διημέρευσης έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου.
Είμαστε σε συνεχή επαφή με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ εν αναμονή επίσημων αποφάσεων και ανακοινώσεων.


Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο