ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5ης Πρόσκλησης

Αναρτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Το πλήρες κείμενο στο σύνδεσμο: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 - Προκηρύξεις.
 

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο