Τεστ αντιγόνου

Την Παρασκευή 6 Μαϊου 2022 κλιμάκιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Δήμου Πειραιά αποτελούμενο από τις κυρίες Τριανταφύλλου Μαρουσώ, Γκούμα Μαρία και Νομικού Βικεντία, διενεργήθηκε rapid test αντιγόνου στους εργαζόμενους και στο σύνολο των ωφελουμένων του Κέντρου Διημέρευσης του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ". Στη δράση ήταν παρούσα και η αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, κυρία Μπουρδάκου Κυριακή, με την οποία είχαμε μία εξαιρετικά γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση σχετική με τα προβλήματα του χώρου και τον Ατόμων με Νοητική Αναπηρία.
Διοίκηση, εργαζόμενοι και εξυπηρετούμενοι του Σωματείου ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Πειραιά και τη Δ/νση Υγείας για τις υπηρεσίες τους.


Πράξη με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο