ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες των μελών του Σωματείου και από τη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, προέκυψε το ΝΕΟ Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος: Συλβάνα ΣΤΡΑΚΟΣΑ
Γενικός Γραμματέας: Νικήτας ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
Ταμίας: Αικατερίνη ΜΑΤΤΑ
Αντιπρόεδρος: Παντελούσα ΧΕΛΙΩΤΟΥ
Μέλος: Ιωάννης ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ
Μέλος: Άννα ΠΑΓΩΝΗ
Μέλος, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Αντωνία ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ
Τα υπόλοιπα δύο τακτικά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού δεν έχουν δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις στο προεδρείο του ΔΣ και ορίζονται από τους φορείς τους, είναι:
Mέλος, εκπρόσ. Ναυτικού Επιμελ. Ελλάδος:: Γεώργιος ΓΑΒΡΙΗΛ
Μέλος, Εκπρόσωπος της ΠΝΟ, πρόεδ. ΠΕΝΕΝ: Αντώνιος ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α’ μέλος: Αναστάσιος ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΗΣ
Β’ μέλος: Στυλιανή ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ
Γ’ μέλος: Βίλμα ΡΟΚΟ
Δ’ μέλος: Μιχάλης ΚΑΝΑΤΑΣ
Ε’ μέλος: Σταύρος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤ’ μέλος: Στυλιανός ΣΑΡΑΤΣΗΣ
Ζ’ μέλος: Βασίλειος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αναπλ. μέλος εκπρόσωπος του ΝΕΕ : Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ
Ενημερώνουμε επίσης για τη νέα επωνυμία του Σωματείου ο οποίος στο εξής είναι:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ "Η ΑΡΓΩ"
Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο