ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος προληπτικός ιατρικός έλεγχος των εξυπηρετούμενων του Κέντρου μας, από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.
Ευχαριστούμε πολύ τη Διοικήτρια και τους υποδιοικητές της Β ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, την κυρία Καρεγλά, τον κύριο Ντουρακόπουλο και τους γιατρούς που πραγματοποίησαν την εξέταση, κυρίους Λεούση Γεώργιο, Κατσικάδη Παύλο και Πατσαλίδου Ζωή.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο