9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αριθμός πρωτ. 1581Λ΄                                                                                                  Ημερομηνία: 02/01/2023

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Έπειτα από την 9η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 23 Δεκεμβρίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, και αφού έως την 28η Δεκεμβρίου 2022 δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Β. Γ.

1572Λ΄/22-12/2022

70

2

Γ. Δ.

312Λ΄/15-12-2022

42

Ο παρών οριστικός πίνακας κατάταξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Συλβάνα Στρακόσα

Τα μέλη

Γεωργούλα Μαρία

Παπασωτηρίου Παρασκευάς

Μπίτου Σμαράγδα

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αριθμός πρωτ. 1576Λ΄                                                                                                 Ημερομηνία: 23/12/2022

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Έπειτα από την 9η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 23 Δεκεμβρίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Β. Γ.

1572Λ΄/22-12/2022

70

2

Γ. Δ.

312Λ΄/15-12-2022

42


Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων έως την Τετάρτη 28/12/2022, ώρα 12.00.

Ο παρών προσωρινός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Συλβάνα Στρακόσα

Τα μέλη

Γεωργούλα Μαρία

Παπασωτηρίου Παρασκευάς

Μπίτου Σμαράγδα

9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό) ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Η ΑΡΓΩ»

Αριθμός πρωτοκόλλου 1551Λ΄                                                                                                      Πειραιάς 12/12/2022

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ στον Πειραιά, του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ» στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου: «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν

ΑΙΤΗΣΗ

Οι αιτούντες θα ενταχθούν σε λίστα και με σειρά προτεραιότητας (που θα προκύψει από μοριοδότηση των αιτήσεων), θα κληθούν να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις ωφελουμένων στο απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης.
Δικαιούχοι: άτομα με Νοητική Υστέρηση ή/και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, καλής έως μέτριας λειτουργικότητας, κάτοικοι Δήμου Πειραιά και όμορων Δήμων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως Παρασκευή 23/12/2022,

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά στην έδρα του Σωματείου (Κ. Μαυρομιχάλη 23 & Σαλαμίνος, Αγ. Σοφία, Πειραιάς, ΤΚ 18545), Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 13:00.

 Πληροφορίες - επικοινωνία: 210 4200434 & 210 4210096 9.00-15.00Περισσότερα...

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης - 8η Πρόσκληση

Αριθμός πρωτ.  1513Λ΄                                                                                                      Ημερομηνία: 27/10/2022

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Έπειτα από την 8η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, και αφού έως την 26η Οκτωβρίου 2022 δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Π. Ν.

306Λ'/10-10-2022

42

2

Σ. Μ. Α.

305Λ'/4-10-2022

30

3

Π. Π.

299Λ'/28-9-2022

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Λόγω απουσίας Δικαστικής Συμπαράστασης

Ο παρών προσωρινός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Συλβάνα Στρακόσα

Τα μέλη

Γεωργούλα Μαρία

Παπασωτηρίου Παρασκευάς

Παπαστελιανός Γεώργιος

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Αριθμός πρωτ. 1057Λ΄                                                                                                       Ημερομηνία: 21/10/2022

Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων

Έπειτα από την 8η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την τροποποίηση αυτής, για υποβολή αιτήσεων ένταξης δυνητικά ωφελουμένων σε απογευματινό πρόγραμμα διημέρευσης στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό, στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους» κωδ. ΟΠΣ 5002482 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09) – «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», που υλοποιείται από το ΚΔΗΦ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 3926/18-4-2017 και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. πρωτ 594/27-2-2020 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 13 Σεπτεμβρίου έως 21 Οκτωβρίου 2022, υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) αιτήσεις οι οποίες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατατάσσονται βάση μοριοδότησης, ως εξής:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

α/α

Επώνυμο & Όνομα

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης

Σύνολο μορίων

1

Π. Ν.

306Λ'/10-10-2022

42

2

Σ. Μ. Α.

305Λ'/4-10-2022

30

3

Π. Π.

299Λ'/28-9-2022

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Λόγω απουσίας Δικαστικής Συμπαράστασης

Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων έως την Τετάρτη 26/10/2022, ώρα 12.00.

Ο παρών προσωρινός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ».

Η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων

Η Υπεύθυνη της Πράξης

Συλβάνα Στρακόσα

Τα μέλη

Γεωργούλα Μαρία

Παπασωτηρίου Παρασκευάς

Παπαστελιανός Γεώργιος

 Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 8ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 2. 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 3. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων 7ης Πρόσκλησης
 4. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 5. Μετάθεση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων
 6. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων 7ης Πρόσκλησης
 7. ΠΑΡΑΤΑΣΗ 7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 8. 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 9. Απόφαση Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων
 10. 2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 11. 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 12. 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Οριστικός Πίνακας Κατάταξης
 13. 5η Πρόσκληση - Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης
 14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
 15. 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 16. Ενδιάμεση Έκθεση Διεπιστημονικής Ομάδας - Μάρτιος 2019
 17. 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Οριστικός Πίνακας Αιτούντων
 18. 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Προσωρινός Πίνακας Αιτούντων
 19. 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 20. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ - 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Text Size

Ανακοινώσεις

Δωρεά Desmos

Η Διοίκηση του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", ευχαριστεί θερμά την Desmos Non Profit Foundation για την διαρκή υποστήριξή της.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο