Ξυλουργείο

Στο τμήμα παρακολουθούν ενήλικες με Νοητική Στέρηση που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και να απασχοληθούν σε ένα προστατευμένο εργασιακό περιβάλλον.

 Το εργαστήριο παράγει ξύλινα προϊόντα, είδη δώρου, τα οποία και διατίθενται  προς πώληση κυρίως μέσω μπαζάρ, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να προωθούνται και στα καταστήματα της περιοχής.Τα έσοδα των πωλήσεων μοιράζονται στους εκπαιδευόμενους ως εκπαιδευτική αμοιβή με στόχο:

  • την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων και κατά συνέπεια την καθυστέρηση εμφάνισης στοιχείων κόπωσης από την πολυετή παρακολούθηση.
  • την αφομοίωση εργασιακών συνηθειών και συμπεριφορών
  • την τόνωση της αυτοπεποίθησης.
  • Τη συναισθηματική ωρίμανση.
Παράλληλα τα μέλη του τμήματος συμμετέχουν σε δραστηριότητες κοινωνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές και αναψυχής.

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο